Młodzieżowa Rada Gminy w Narewce z własnym LOGO

2 lipca o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Narewka rozpoczęła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy (MRG). W toku obrad młodzi radni przedstawili raport ze zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Narewce i podjęli Uchwałę Nr II/4/20 w sprawie przyjęcia LOGO Młodzieżowej Rady Gminy Narewka.

W sesji uczestniczyli również opiekunowie MRG w osobach p. Larysy Niedźwiedź i Barbary Niewiadomskiej-Golonko. Nie zabrakło także gości: Radnej z „dorosłej” Rady Gminy Narewka – pani Wioletty Bondaruk oraz Dyrektora GOK w Narewce – pana Marcina Siekierko.

Ostatni z wymienionych w swoim wystąpieniu przedstawił szerokie spektrum pomysłów na temat planowanych na przyszłość zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. warsztatów wokalnych, szachowych, z robotyki i programowania, fotograficznych oraz filmowych. Jednocześnie zaa-pelował do młodego grona słuchaczy o występowanie z własnymi inicjatywami i „podrzuca-nie” swoich propozycji wszelkimi dostępnymi kanałami - również poprzez Messenger na profilu na FB Ośrodka: https://www.facebook.com/GOKwNarewce/

Podkreślił bowiem wyraźnie: „to Gminny Ośrodek Kultury w Narewce jest dla Was, a nie Wy dla Ośrodka” :)

To miłe stwierdzenie przełamało przysłowiowe lody i stało się swego rodzaju zachętą do natychmiastowego wystąpienia z pomysłem organizacji integrującej dyskoteki, a także stworzenia oferty umożliwiającej zagospodarowanie wolnego czasu - zwłaszcza w weekendy.

W dalszej części obrad radni wystąpili do Wójta oraz Rady Gminy Narewka z wnioskami w sprawie budowy Skatepark-u (specjalny tor do uprawiania sportów ekstremalnych) oraz chod-nika wraz ze ścieżką rowerową łączącą Narewkę z miejscowością Świnoroje.

Po zakończonych z sukcesem obradach „młodzi działacze” przystąpili do kolejnego zadania. Podjęli popularne w ostatnim czasie wyzwanie #GaszynChallange, w ramach którego wykonywali ćwiczenia na rzecz cierpiącego na śmiertelną chorobę małego Kubusia z Hajnówki. Zebrane wspólnymi siłami środki finansowe przekażą na leczenie chorego chłopca.

Relacja video z przebiegu akcji dostępna do wglądu pod linkiem: https://www.facebook.com/gmina.narewka/videos/316177886432613/

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się w tą piękną inicjatywę - wzorem młodych mieszkańców Gminy Narewki - i wpłacania nawet symbolicznych kwot do specjalnej skarbonki: siepomaga.pl/gaszynchallengekuba

Powrót na początek strony