Promesa z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Narewka

Wręczona Wójtowi - Jarosławowi Gołubowskiemu przez Premiera Morawieckiego podczas wizyty w Hajnówce.

2 lipca w godzinach przedpołudniowych Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki odwiedził Hajnówkę. Do centrum miasta na spotkanie z premierem przybyli zarówno mieszkańcy miejscowości i okolic, jak i lokalni samorządowcy, w gronie których nie zabrakło także Wójta Gminy Narewka – Jarosława Gołubowskiego.

W swojej przemowie wygłoszonej na miejskim skwerku im. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka, premier akcentował mocno słowo „harmonia”. Mówił, że powinna być ona zachowana pomiędzy społeczeństwem, gospodarką oraz przyrodą i właśnie za podejmowanie wysiłków w celu utrzymania takiej równowagi szczególnie dziękował tutejszym samorządowcom.

Na zakończenie swojej wizyty dokonał osobistego wręczenia staroście, burmistrzom oraz wójtom z powiatu hajnowskiego PROMES na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z Funduszu realizowane mogą być takie projekty jak parki, szkoły czy lokalne drogi lub chodniki.

Do rąk Wójta Gminy Narewka trafił czek opiewający na kwotę 644 442 zł.

Powrót na początek strony