Wójt Gminy Narewka z wotum zaufania i absolutorium

Symbolicznym wyrazem podziękowań dla gospodarza gminy za miniony rok 2019 były spontaniczne brawa, składane osobiście gratulacje oraz wręczenie bukietu kwiatów.

W ostatni dzień czerwca w Urzędzie Gminy Narewka odbyła się XIX Sesja Rady Gminy. Przedmiotem podjętych obrad było m.in. rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Narewka w 2019 r. Po dokonanej analizie radni jednogłośnie (15 głosów za) udzielili urzędującemu Wójtowi – Jarosławowi Gołubowskiemu - wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad były: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2019 r., w następstwie których udzielono Wójtowi absolutorium – również jednomyślnie.

Symbolicznym wyrazem podziękowań dla gospodarza gminy za miniony rok 2019 były spontaniczne brawa, składane osobiście gratulacje oraz wręczenie bukietu kwiatów.

Inną ważną kwestią, poruszoną w toku wczorajszych obrad, był plan uruchomienia linii autobusowej pomiędzy Gminą Narewka a Miastem Hajnówka. Radni przychylili się do przedstawionej koncepcji, która zakłada uruchomienie takiego połączenia trzy razy w ciągu dnia, w dni robocze. W związku z powyższym radni podjęli uchwały w sprawie zawarcia stosownych porozumień międzygminnych zarówno z Miastem, jak i Gminą Hajnówka.

Warto dodać w tym miejscu, że Gmina Narewka podejmuje także stosowne kroki w celu zorganizowania lokalnego transportu zbiorowego na trasie Narewka - Michałowo, po to by zapewnić mieszkańcom swojej gminy możliwość dotarcia do stolicy naszego województwa – Białegostoku.

Pełna relacja z przebiegu obrad dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=0Bc085DjJRA&feature=youtu.be

 

 

 

 

Powrót na początek strony